Lugejateenindus toimub raamatukogus kohapeal, posti, telefoni 674 8212 ja e-posti laenutus@rara.ee teel:

 • esmaspäeval – neljapäeval 10-16
 • neljapäeviti 14-16 Tondi laenutuspunktis (Tondi 8a, Tallinn)

Eesti Hoiuraamatukogu andmekaitsetingimused
PDF | MP3

Eesti Pimedate Raamatukogu kasutuseeskiri
PDF | MP3

Pimedate Raamatukogu lugejaks registreeritakse nägemispuude või mõne muu trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimesed.

Lugejad, kellel erivajadusi pole, saavad raamatukogust laenata nägemispuudega inimeste tegevust, rehabiliteerimist ja õpetamist käsitlevaid trükiseid.

Lugejaks registreerumisel on vaja esitada:

 • registreerimisavaldus
 • isikut tõendav dokument
 • tõend trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haiguse kohta või selle koopia

Registreerimisavalduse saab alla laadida raamatukogu kodulehelt. Vajadusel saadetakse registreerimisavaldus lugejale posti teel koju.

Alla 16-aasta vanune laps registreeritakse lugejaks lapse, lapsevanema või hooldaja isikut tõendava dokumendi alusel. Lisaks on nõutav lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek. Nõusoleku vormi saab raamatukogust või raamatukogu kodulehelt.

Lugejaks registreerumiseks valige blankett, täitke ära ja saatke raamatukogule aadressil Suur-Sõjamäe 44b, 11415 Tallinn või e-posti teel laenutus@rara.ee.

Koos registreerimisavaldusega tuleb raamatukogule saata ka koopiad isikut tõendavast dokumendist ja puuet, häiret või haigust tõendavast dokumendist.

Alla 16-aastase lapse registreerimiseks tuleb saata ka lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek.

E-posti teel raamatukogule saadetav registreerimisavaldus ja nõusolek alla 16-aastase lapse registreerimiseks peavad olema digitaalselt allkirjastatud.

Registreerimisavaldus (DOC) – digitaalselt allkirjastamiseks ja e-postiga saatmiseks

Registreerimisavaldus (PDF) – printimiseks ja postiga saatmiseks

Nõusolek alla 16-aastase lapse lugejaks registreerimiseks (DOC) – digitaalselt allkirjastamiseks ja e-postiga saatmiseks

Nõusolek alla 16-aastase lapse lugejaks registreerimiseks (PDF) – printimiseks ja postiga saatmiseks

Pimedate Raamatukogus olevaid teavikuid on võimalik laenata raamatukogus kohapeal, Tondi laenutuspunktis ja ka posti teel.

Lugeja saab korraga laenata:

 • kuni 5 heliraamatut
 • kuni 5 punktkirjas raamatut
 • kuni 5 trükitud raamatut
 • kuni 2 puuteraamatut
 • kuni 5 e-raamatut
 • kuni 5 filmi

Teavikute laenutähtajad:

 • heliraamatud 30 päeva
 • punktkirjas raamatud 60 päeva
 • trükitud raamatud 30 päeva
 • puuteraamatud 14 päeva
 • e-raamatud 30 päeva
 • filmid 14 päeva

Lugejal on võimalik teavikuid enda nimele reserveerida. Kui teavik on välja laenutatud, on võimalik panna ennast järjekorda. Järjekorda pandud teaviku raamatukogusse tagastamisest antakse lugejale teada telefoni või e-posti teel. Reserveeritud teavikuid hoitakse lugeja nimel 5 päeva.

Lugejal on võimalik teavikuid ette tellida (laenutus@rara.ee, telefon 674 8212) ja need kätte saada Tondi laenutuspunktist (Tondi 8a, Tallinn) neljapäeviti kell 14-16. Teavikud saab sinna ka tagastada.

Enamikku Pimedate Raamatukogus olevatest raamatutest on võimalik laenata ka:

Lugeja, kellel ei ole võimalik raamatukogusse ise tulla, saab teavikuid laenata ja tagastada kontaktisiku vahendusel.

Laenutähtaega saab pikendada kuni 2 korda, kui teavikut ei vaja teised lugejad. Laenutähtaega saab lugeja ka ise pikendada, logides sisse elektronkataloogi URRAM.

Laenutähtaega ei saa pikendada:

 • kui teavikule on järjekord
 • kui laenutähtaega on juba 2 korda pikendatud

Lugejad saavad tellida:

 • mittetagastatavaid raamatuid
 • heliajalehti ja -ajakirju
 • e-ajalehti
 • Raamatututvustajat helisalvestisena
 • e-Raamatututvustajat HTML-vormingus

Teavikuid saavad lugejad tellida raamatukogus kohapeal, telefoni 674 8212 ja e-posti laenutus@rara.ee teel.

Mittetagastatavatele raamatutele saab tellimust esitada kord 2 nädala jooksul. Korraga saab tellida kuni 5 raamatut.

Heliajalehed ja -ajakirjad saadetakse kahe nädala tagant CD-l posti teel koju ja neid tagastama ei pea.

E-ajalehed (Postimees ja Õhtuleht) saadetakse e-posti teel tööpäeviti. Lingina saadetava Postimehe sisu uueneb automaatselt. Kättesaadavad on viimase 24 tunni jooksul laekunud uudised.

Raamatututvustaja helisalvestisena saadetakse kord kuus CD-le salvestatuna posti teel koju ja seda tagastama ei pea. Heliajalehtede ja -ajakirjade tellijad saavad Raamatututvustaja ajakirjanduse plaadil, mitte eraldi CD-l.

E-Raamatututvustaja HTML-vormingus saadetakse iga kuu 5. kuupäeval e-posti teel.

Mittetagastatavana on võimalik laenata heliraamatuid ja e-raamatuid, mis on valmistatud Pimedate Raamatukogus või mille väljaandjatega on sõlmitud vastavad kokkulepped.

Täpsemat informatsiooni iga raamatu kohta saab telefonil 674 8212 või e-posti aadressil laenutus@rara.ee.

Vastavalt lugeja tellimusele tehakse heliraamatust või e-raamatust CD-le koopia ja saadetakse posti teel koju. Raamatukogule neid raamatuid tagastama ei pea. Tellitud raamatute posti teel saatmine toimub iga kahe nädala tagant. Teenus on lugejale tasuta, postikulud tasub raamatukogu.

Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)

Pimedate Raamatukogus puuduvaid heliraamatuid või punktkirjas raamatuid on lugejal võimalik tellida raamatukogudevahelise laenutuse teel teistest pimedate raamatukogudest, arvestades seal kehtivaid tellimistingimusi.

Pimedate Raamatukogu teavikuid saavad raamatukogudevahelise laenutuse teel tellida:

 • raamatukogud, kelle teeninduspiirkonnas on nägemis- või mõne muu trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimesi
 • hoolekandeasutused, kelle hoolealuste seas on nägemis- või mõne muu trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimesi
 • nägemispuudega inimeste ühingud