slider1

Viimased uudised

Pimedate raamatukogu uus koduleht asub aadressil https://www.rara.ee/pimedate-raamatukogu/uudised/

Alates 25.04.2024 ei ole vana koduleht aadressiga https://epr.ee/et/pealeht/ enam kättesaadav.

22.04.2024

Hea raamatukogu sõber!

Eesti Rahvusraamatukogu koosseisus alates 2023. aasta algusest tegutsev Pimedate Raamatukogu teenindab inimesi, kes vajavad tuge trükitud teksti lugemisel või filmide vaatamisel. Pimedate raamatukogu tegevusajalugu on pikk ning ulatub aastasse 1947.

Tänasel päeval on raamatukogu peamiseks ülesandeks heli- ja punktkirjas teavikute, puuteraamatute, e-raamatute ja kirjeldustõlkega filmide valmistamine, kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine.

Otsime pimedate raamatukogule uut nime!

Võimaliku sobivama nime otsinguil oleme põhjusel, et raamatukogu teenuseid ei kasuta ainult pimedad või nägemispuudega inimesed. Eesmärgi saavutamiseks kutsume Teid kaasa mõtlema. Arutelu käigus uurime, kas leiame nime, mis oleks kõlav ja kõnetaks kõiki kasutajaid. Usume, et koostöös leiame uue nime, mis aitab leida tee raamatukokku veel suurema rõõmuga. Seda nii inimestel, kes on juba täna raamatukogu lugejad kui neil, kes pole veel raamatukogu enda jaoks avastanud.

Mõttetalgud

Kuidas me mõttetalguid läbi viime? Oleme ette valmistanud aprillikuusse töötoa, kus saame koos teema üle mõelda.

  • Töötoas uurime, kuidas on sarnase kasutusega raamatukogusid maailmas nimetatud.
  • Teeme ajurünnaku, mis võimaldab mõelda kastist välja.
  • Töötoas osaleb tavaliselt 4-10 osalejat ja seda viivad läbi 1-2 inimest.
  • Töötoad toimuvad kas veebi vahendusel (Zoom keskkonnas) või Põhja-Eesti Pimedate Ühingu (PPÜ) aadressil Tondi 8a, Tallinn.
  • Töötoa kestus on keskmiselt 60-90 minutit.
  • Töötoa toimumise võimalikud kuupäevad on 11. aprill kell 14:00-15:30 või 18. aprill 14:00-15:30. Kui soovite osaleda töötoas PPÜ aadressil, siis palun valige üks, sobivam kuupäev.

Kui see on midagi, millele olete ehk ennegi mõelnud ja sooviksite panustada, siis andke endast märku e-kirjaga aadressil regina.tagger@rara.ee või telefonitsi +372 58588358.

Kindlasti märkige ära, kas soovite töötoas osaleda füüsiliselt või üle veebi. Tänapäevased tehnoloogilised lahendused toetavad vabadust valida ja oleme tänulikud, kui sobivaim lahendus toob Teid töötuppa.

Kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi, võtke ühendust eelnevalt kirjutatud kontaktide kaudu.

Juhul, kui Teil on välja pakkuda nime versioon, kuid töötoaga liitumine ei ole võimalik, siis võite julgesti saata nimepakkumise regina.tagger@rara.ee aadressile.

Heade koostöösoovidega

Eesti Rahvusraamatukogu Pimedate Raamatukogu

1. jaanuarist 2023 hakkab Hoiuraamatukogu ja Pimedate Raamatukogu teenuseid pakkuma Eesti Rahvusraamatukogu. Asutuste ühinemine ei too esialgu muutusi senistes teenustes, kuid tulevikus muutuvad need mugavamaks, kasutajasõbralikumaks ning rekonstrueeritud Eesti Rahvusraamatukogu taasavamisel Tõnismäe 2 aadressil saavad olema võimalused ligipääsuks raamatukogu teenustele kõigil erivajadustega inimestel.
Hoiuraamatukogu ja Pimedate Raamatukogu lahtiolekuajad, telefoninumbrid ja osutatavad teenused ja tingimused jäävad esialgu kõik endiseks. Muutuvad vaid e-posti aadressid. Töötajate e-posti aadressid on alates 1. jaanuarist eesnimi.perekonnanimi@nlib.ee.
Pimedate raamatukogu lugejad ja Veebiraamatukogu kasutajad saavad teenust samal veebiaadressil ning ka kasutajaks registreerimine jätkub senini toimunud tingimuste alusel.
Esimeseks muudatuseks, mis teostub 2023. aastal, on pimedate raamatukogu veebilehe kaasajastamine ja kasutajasõbralikuks muutmine. Uuenduste läbiviimisse kaasatakse kasutajaid, et tulemus vastaks igati ootustele ning muudatustest teavitatakse kõiki eelnevalt.
Hoiuraamatukogu tegevus eraldiseisva riigiasutusena lõpetatakse, kuid Suur Sõjamäe 44b aadressil jätkatakse samadel tingimustel teavikute taaskasutuseks vastuvõtmist ja vahendamist raamatukogudele jt asutustele. Samuti harvakasutatavate, kuid teaduslikku, kultuurilist või ajaloolist väärtust omavate võõrkeelsete trükiste säilitamist ja kättesaadavaks tegemist.
Eesti Hoiuraamatukogu ja Eesti Pimedate Raamatukogu ülesanded pandi Eesti Rahvusraamatukogule 2022. aasta 6. juulil vastuvõetud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seadusega.
Hoiuraamatukogu tegevus eraldiseisva riigiasutusena lõpetatakse ning tulevikus kolitakse hoiuraamatukogu hoiu- ja vahetuskogu kavandatavasse pärandihoidlasse.

14. oktoobril toimus Haapsalu Sotsiaalmajas Läänemaa Nägemisvaegurite Ühingu korraldatud rahvusvahelise valge kepi päeva tähistamise üritus. Eesti Pimedate Raamatukogu tegevust tutvustas osakonnajuhataja Marja Kivihall.

17.10.2022

Pimedate Raamatukogu teenindab nägemispuudega või mõne muu trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimesi. Nägemispuudega inimeste tegevust, rehabiliteerimist ja õpetamist käsitlevaid trükitud teavikuid laenutatakse kõikidele soovijatele.

Raamatukogu valmistab, kogub, säilitab ja laenutab heli- ja punktkirjas teavikuid, puuteraamatuid, e-raamatuid ja kirjeldustõlkega filme. Raamatukogul on oma helistuudio ja punktkirja trükikoda.

Teavikuid valmistatakse vastavalt autoriõiguse seaduse § 19 lõikele 6.

Pimedate Raamatukogu teenindab Eestis ja välisriikides elavaid lugejaid.

Pimedate Raamatukogu on Kultuuriministeeriumi haldusalasse kuuluva Eesti Rahvusraamatukogu osakond.

Kõik teenused on lugejatele tasuta.