Eesti Pimedate Raamatukogu teenindab nägemispuudega või mõne muu trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimesi. Nägemispuudega inimeste tegevust, rehabiliteerimist ja õpetamist käsitlevaid trükitud teavikuid laenutatakse kõikidele soovijatele.

Raamatukogu valmistab, kogub, säilitab ja laenutab heli- ja punktkirjas teavikuid, puuteraamatuid, e-raamatuid ja kirjeldustõlkega filme. Raamatukogul on oma helistuudio ja punktkirja trükikoda.

Teavikuid valmistatakse vastavalt autoriõiguse seaduse § 19 punktile 6.

Eesti Pimedate Raamatukogu teenindab lugejaid Eestis ja välismaal.

Eesti Pimedate Raamatukogu on Kultuuriministeeriumi haldusalasse kuuluva Eesti Hoiuraamatukogu osakond.

Eesti Pimedate Raamatukogu voldikud
Eesti keeles (PDF) | Vene keeles (PDF)

1947 – Tallinnas pimedate ja vaegnägijate artelli juurde loodi raamatukogu, kus hakati lisaks tavalistele raamatutele hiljem koguma ja laenutama ka punktkirjas raamatuid ning heliraamatuid.

1962-1992 – Tallinnas toimetati riiklikus kirjastuses ja trükiti riiklikus trükikojas punktkirjas raamatuid.

1968 – Tallinnas pimedate ühingus loodi helistuudio, kus hakati valmistama heliraamatuid.

1970 – Tallinna helistuudios valmis esimene nägemispuudega inimeste elu käsitlev heliajakiri “Epüfon”.

1993 – Tallinnas pimedate ühingu ettevõttes loodi helistuudio, kus hakati valmistama heliajalehti ja -ajakirju.

1994 – Heliraamatute stuudiost loodi sihtasutus Eesti Pimedate Ühingu Heli- ja Punktkirja Keskus. Selle osana alustas tööd ka punktkirja trükikoda.

1995 – Tallinnas asunud pimedate ühingu ettevõtte raamatukogu heliraamatud ja punktkirjas raamatud anti üle sihtasutusele.

1996 – Heliajalehtede ja -ajakirjade stuudio hakkas tööle sihtasutuse osana.

1998 – Eesti Pimedate Ühingu Heli- ja Punktkirja Keskus nimetati ümber Sihtasutuseks Eesti Pimedate Liidu Teabe- ja Koolituskeskus.

2001 – Sihtasutus Eesti Pimedate Liidu Teabe- ja Koolituskeskus nimetati ümber Sihtasutuseks Eesti Pimedate Raamatukogu.

2004 – Eesti Hoiuraamatukogu filiaalina loodi Eesti Pimedate Raamatukogu. Sihtasutus Eesti Pimedate Raamatukogu lõpetas tegevuse.

2010 – Eesti Pimedate Raamatukogu muudeti Eesti Hoiuraamatukogu osakonnaks.

Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus on kättesaadav Riigiteatajas.

Tänukiri Eesti Pimedate Raamatukogule pikaajalise ja pühendunud töö eest punktkirjatrükiste valmistamisel ning seoses 210 aasta möödumisega Louis Braille sünnist
(04.01.2019, Eesti Pimedate Liit)

Tänukiri Eesti Pimedate Raamatukogule tulemusliku järjepideva töö eest 50 aasta möödumise puhul heliraamatute valmistamise algusest Eestis
(01.10.2018, Eesti Pimedate Liit)

Tänukiri teenuste ligipääsetavuse parandamise ja soodustuste pakkumise eest puudega või vähenenud töövõimega inimestele
(02.12.2016, Eesti Puuetega Inimeste Koda)

Aasta tegu erialaraamatukogus 2012
Tänukiri Veebiraamatukogu loomise eest
(28.02.2013, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing)

Tänukiri Veebiraamatukogu loomise eest
(16.10.2012, Eesti Pimedate Liit)

Tänukiri pikaajalise ja tõhusa koostöö eest nägemispuudega inimeste heaks
(15.10.2012, Põhja-Eesti Pimedate Ühing)

Tänukiri tulemusliku koostöö eest nägemispuudega inimeste elu edendamisel
(09.12.2011, Eesti Pimedate Liit)

Tänukiri meeldiva koostöö ja laste silmaringi avardamise eest
(05.07.2011, Spordiklubi Ookami Judokool)

Keeletegu 2010
Eestikeelne hääljuhendamine pimedate tehnilistele abivahenditele
(14.03.2011, Haridus- ja Teadusministeerium)

Tänukiri Braille 200 juubeliüritusel osalemise eest
(04.01.2009, MTÜ Jumalalaegas)

Erialaraamatukogu aasta tegu 2008
Eesti Pimedate Raamatukogu heliteavikute salvestamise ja kasutajasõbraliku laenutussüsteemi evitamine
(22.10.2008, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing)

Hea Ettevõtte Autasu (antud Eesti Hoiuraamatukogule, märgi kasutusõigus kuni 16. juunini 2010)
(16.06.2008, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda)

Tänukiri invaabi- ja hooldusvahendeid tutvustaval infopäeval “Oska aidata” osalemise eest
(13.10.2007, Tapa Vallavalitsus)

Hea Ettevõtte Autasu (antud Eesti Hoiuraamatukogule, märgi kasutusõigus kuni 31. märtsini 2008)
(10.03.2006, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Sotsiaalministeerium)

2018

Kasepalu, Priit. Pool sajandit heliraamatuid
Sinuga. – (2018) sügis, lk. 14

Kasepalu, Priit. Pool sajandit heliraamatuid
Raamatukogu. – (2018) nr 5, lk 33-35

Kasepalu, Priit. Poolsajand heliraamatutega
Valguse Kaja. – (2018) sügis, lk. 14-15

Kasepalu, Priit. Kuidas heliraamatuid esitatakse?
Valguse Kaja. – (2018) sügis, lk. 16-19

Tõsilood heliraamatute tegijailt
Valguse Kaja. – (2018) sügis, lk. 20

Kasepalu, Priit. Abiks nägemispuudega inimestele
Kuulutaja. – 19. oktoober 2018

Valge kepi päev Rakveres
Väike-Maarja Valla Infoleht. – 13. september 2018

Pool sajandit heliraamatuid
Terviseleht. – 2. oktoober 2018, lk. 8

Kasepalu, Priit. Pool sajandit heliraamatuid
Eesti Puuetega Inimeste Koda. – 1. oktoober 2018

Intervjuu Eesti Pimedate Raamatukogu teabejuhi Priit Kasepaluga ja raamatukogu tegevuse kajastamine ETV+ saates “Kofe+”
12. september 2018

Hallik, Liina. Jakob Rosin heliraamatutest: diktorite hääled said headeks sõpradeks, keda maki kaudu külla kutsuda
Õhtuleht. – 3. oktoober 2018

Kasepalu, Priit. Pimedate Raamatukogu aitab
Paikuse Postipaun. – 11. juuni 2018

Kasepalu, Priit. Järelhüüe Hans Kaldoja mälestuseks
Valguse Kaja. – (2018) kevad, lk. 12

Kasepalu, Priit. 4. jaanuaril tähistati üleilmset punktkirjapäeva
Valguse Kaja. – (2018) kevad, lk. 15

Linnard, Henry. “Kuidas teha pimedana sündinud inimesele selgeks, mis on pilv või millised on värvid?”
Õhtuleht. – 21. märts 2018

Kasepalu, Priit. Täna on ülemaailmne pimedate punktkirjapäev
Koit. – 4. jaanuar 2018, lk. 4

Intervjuu Priit Kasepaluga punktkirjapäevast
Raadio Kuku. – 4. jaanuar 2018

Neljapäeval on ülemaailmne punktkirjapäev
Koolielu. – 4. jaanuar 2018

Ülemaailmne punktkirjapäev
Eesti Puuetega Inimeste Koda. – 4. jaanuar 2018

Kasepalu, Priit. Neljapäeval on ülemaailmne punktkirjapäev
Külauudised. – 2. jaanuar 2018

2017

Kasepalu, Priit. Raamatukogu veebis ja postkastis
Valguse Kaja. – (2017) kevad, lk. 11

Paavle, Silja. Mida tähendavad salapärased täpid ravimikarpidel?
Õhtuleht: Tervist24. – 4. jaanuar 2017

Kasepalu, Priit. Salapärased täpid tähendavad punktkirja
Eesti Puuetega Inimeste Koda. – 3. jaanuar 2017

Leinus, Heilika. Lugeja küsib: mida tähendavad salapärased täpid ravimipakkidel?
Postimees: Tervis. – 3. jaanuar 2017

Salapärased täpid tähendavad punktkirja
Tallinn. – 3. jaanuar 2017

2016

Kasepalu, Priit. Neile, kes trükitud teksti lugeda ei saa
Eesti Lihasehaigete Seltsi Infoleht. – (2016) september, lk. 18

Kasepalu, Priit; Kivihall, Marja. Kui trükitud teksti ei saa lugeda
Sinuga. – (2016) sügis, lk. 29

Kasepalu, Priit. Ka see, kes lugeda ei saa, võib kirjandusega kursis olla.
Aja Leht. – (2016) jaanuar, lk. 22

Punktkirjast ja punktkirjaraamatute valmistamisest Eesti Pimedate Raamatukogus Eesti Televisiooni saates “Aktuaalne kaamera”
4. jaanuar 2016

Täna on ülemaailmne punktkirjapäev
ERR kultuur. – 4. jaanuar 2016

Vettik, Laura. Täna on ülemaailmne punktkirjapäev
Koolielu. – 4. jaanuar 2016

Homme tähistatakse ülemaailmset punktkirjapäeva
ERR uudised. – 3. jaanuar 2016

2015

Kasepalu, Priit. Pimedad saavad kirjandusega tutvuda Eesti Pimedate Raamatukogu abil
Kuulutaja. – 20. november 2015, lk. 20

Rosin, Jakob. Kust tulevad raamatud?
Sinuga. – (2015) sügis, lk. 20-22

Ratt, Silja. Pimedad laenutavad raamatuid usinamalt kui nägijad
Õhtuleht. – 3. oktoober 2015

Täna on rahvusvaheline punktkirjapäev
Kanal2. – 4. jaanuar 2015

Vetik, Laura. 4. jaanuaril on ülemaailmne punktkirjapäev
Koolielu. – 2. jaanuar 2015

Kasepalu, Priit. 4. jaanuaril on ülemaailmne punktkirjapäev
Tallinn. – 2. jaanuar 2015

4. jaanuaril on ülemaailmne punktkirjapäev
Külauudised. – 2. jaanuar 2015

Kasepalu, Priit. 4. jaanuaril on ülemaailmne punktkirjapäev
E24. – 2. jaanuar 2015

2014

Larm, Pille-Riin. Pimedad on kirjandusega paremini kursis kui paljud nägijad: külaskäik Eesti Pimedate Raamatukokku
Sirp. – 25. juuli 2014

Kasepalu, Priit. Kirjandus erivajadustega inimestele Eesti Pimedate Raamatukogust
Maardu. – märts 2014

Kasepalu, Priit. Eesti Pimedate Raamatukogu pakub kirjandust erivajadustega inimestele
Võru. – 21. märts 2014

Sikk, Rein. Heliraamatud said Eesti Postilt hinnaalandust
Eesti Päevaleht. – 26. veebruar 2014

Kasepalu, Priit. Kirjandus erivajadustega inimestele Eesti Pimedate Raamatukogust
Varstu. – 26. veebruar 2014

Kasepalu, Priit. Kirjandus erivajadustega inimestele Eesti Pimedate raamatukogust
Rae Sõnumid. – (2014) nr 2, lk 13

Vare, Kai. Täna tähistatakse punktkirjapäeva
ERR. – 4. jaanuar 2014

Luts, Priit. Täna tähistatakse punktkirjapäeva
ERR. – 4. jaanuar 2014

Kasepalu, Priit. Laupäeval on ülemaailmne punktkirjapäev
Estonian World Review. – 3. jaanuar 2014

Laupäeval on ülemaailmne punktkirjapäev
Õpetajate Leht. – 3. jaanuar 2014

Kasepalu, Priit. Laupäeval on ülemaailmne punktkirjapäev
Külauudised. – 2. jaanuar 2014

Pors, Merje. Laupäeval tähistatakse ülemaailmset punktkirjapäeva
Koolielu. – 2. jaanuar 2014

Laupäeval on ülemaailmne punktkirjapäev
E24. – 2. jaanuar 2014

Laupäeval on ülemaailmne punktkirjapäev
Tallinn. – 2. jaanuar 2014

2013

Sikk, Rein. Postikulu pärsib pimedatele mõeldud teavikute loomist
Eesti Päevaleht. – 16. detsember 2013

Tobias, Riina. Nägemisvaegurid tähistasid valge kepi päeva
Lääne Elu. – 17. oktoober 2013

Kasepalu, Priit. Sotsiaalmajas tutvustatakse täna punktkirja ja pimedate raamatukogu teenuseid
Läänlane. – 15. oktoober 2013

Kasepalu, Priit. Raamatukogu abiks erivajadustega inimestele
Terviseleht. – 15. oktoober 2013

Kasepalu, Priit. Raamatukogu on abiks erivajadustega inimestele
Vooremaa. – 15. oktoober 2013

Vill, Ants. Raamatukogu neile, kes raamatuid lugeda ei näe
Linnaleht. – 16. august 2013

Olevsoo, Reet. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tähistas 90 aasta möödumist asutamisest
Raamatukogu. – (2013) nr 2, lk 36-38

Kivihall, Marja. Awards to the Estonian Library for the Blind for creating a webbased system for downloading and streaming of audio materials
IFLA LPD Section. – 12 March 2013

Lamp, Triinu. Kohtumine Pimedate Raamatukogu töötajaga
Rae Sõnumid. – (2013) nr 3, lk 18

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) tähistab 28. veebruaril Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis koos tegutsemise 90 aastapäeva ning tunnustab parimatest parimaid raamatukoguhoidjaid
E24.ee. – 27. veebruar 2013

Kalvik, Kai ; Mandre, Sigrid. Teadus- ja erialaraamatukogu päev koos ilmaennustajatega
Raamatukogu. – (2013) nr 1, lk 33

Eesti Pimedate Raamatukogu tegevuse kajastamine Eesti Televisiooni saates “Kirjandusministeerium”
29. jaanuar 2013

Kasepalu, Priit. Täna on ülemaailmne punktkirjapäev
Külauudised. – 4. jaanuar 2013

Täna tähistatakse ülemaailmset punktkirjapäeva
Koolielu. – 4. jaanuar 2013

4. jaanuar on ülemaailmne punktkirjapäev
Eesti Puuetega Inimeste Koda. – 3. jaanuar 2013

Kasepalu, Priit. 4. jaanuar on ülemaailmne punktkirjapäev
E24.ee. – 2. jaanuar 2013

2012

Kasepalu, Priit. Eesti Pimedate Raamatukogu aitab erivajadustega inimestel kirjandusega kursis olla
Sotsiaaltöö. – (2012) nr 6, lk 61

Kasepalu, Priit. Õpilane võib raamatuid ka kuulata!
Õpetajate Leht. – 2. november 2012

Kasepalu, Priit. Kus on märgatud punktkirja?
Raamatukogu. – (2012) nr 4, lk 26

Eesti Hoiuraamatukogu poolt korraldatud rahvusvahelist konverentsi “Let’s Read! Reading and Print Disabilities in Young People” käsitlev intervjuu Raadio 4 uudistesaates
8. august 2012

Rahvusvaheline konverents “Let’s Read! Reading and Print Disabilities in Young People” Tallinnas
E24.ee. – 6. august 2012

Orusaar, Margit. Veebiraamatukogu on avatud
Valguse Kaja. – (2012) kevad-suvi, lk. 23

Kasepalu, Priit. Punktkiri põnevates paikades
Valguse Kaja. – (2012) kevad-suvi, lk. 22

“Lotte ja Kuukivi saladus” jõuab vaegnägijateni
Eesti Ekspress. – 26. juuli 2012

Web Library: Estonian Library for the Blind
The DAISY Planet: the DAISY Consortium’s Monthly Newsletter. – (2012) April

Punktkiri põnevates paikades
Sinuga. – (2012) kevad, lk. 13

Kasepalu, Priit. Kust võib leida punktkirja?
Videvik. – 19. aprill 2012, lk. 3

Eesti Pimedate Raamatukogu tegevuse kajastamine Eesti Televisiooni saates “Prillitoos”
15. aprill 2012

Eesti Pimedate Raamatukogu tegevuse kajastamine Tallinna Televisiooni saates “Elu peeglis”
12. aprill 2012

Eesti Pimedate Raamatukogu Veebiraamatukogu käsitlev intervjuu telekanali Первый Балтийский канал saates “Новости Эстонии”
3. aprill 2012

Eesti Pimedate Raamatukogu Veebiraamatukogu käsitlev intervjuu Raadio 4 saates “Tipptund”
3. aprill 2012

Eesti Pimedate Raamatukogu Veebiraamatukogu käsitlev intervjuu Kuku raadio saates “Raadioekspress”
2. aprill 2012

Eesti Pimedate Raamatukogu Veebiraamatukogu käsitlev uudis ja intervjuu Vikerraadio uudistesaadetes
2. aprill 2012

Pimedate raamatukogu avab Veebiraamatukogu
Delfi. – 30. märts 2012

Eesti Pimedate Raamatukogu avab juurdepääsu veebiraamatukogule
E24.ee. – 30. märts 2012

Kasepalu. Priit. Audioraamatud pimedate raamatukogust
Eesti Rada = Estnischer Weg. – (2012) nr. 1, jaanuar, lk. 7

Eesti Pimedate Raamatukogu tegevuse kajastamine Tallinna Televisiooni saates “Luubi all”
20. märts 2012

Kasepalu, Priit. Murdepunktid
Head Uudised. – (2012) nr. 1, lk. 43

Kasepalu, Priit. Punktkiri põnevates paikades
Eesti Puuetega Inimeste Koda. – 15. märts 2012

Kasepalu, Priit. Punktkiri põnevates paikades
Eesti Päevaleht. – 14. märts 2012

Kasepalu, Priit. Punktkiri põnevates paikades
E24.ee – 14. märts 2012

Pimedate raamatukogu: punktkirja võib leida kust iganes
Delfi. – 14. märts 2012

Selgusid võistluse “Märka punktkirja” tulemused
Külauudised. – 14. märts 2012

Kasepalu, Priit. Märka punktkirja!
Videvik. – 16. veebruar 2012, lk. 8

Võistluse “Märka punktkirja!” kajastamine Vikerraadio hommikuprogrammis
15. veebruar 2012

Eesti Pimedate Raamatukogu kuulutab sõbrapäeval välja võistluse “Märka punktkirja!”
Sirp. – 14. veebruar 2012

Kasepalu, Priit. Märka punktkirja!
Terviseleht. – 14. veebruar 2012, lk. 2

Kasepalu, Priit. Märka punktkirja
Õpetajate Leht. – 14. veebruar 2012

Täna toimub võistlus “Märka punktkirja!”
Külauudised. – 14. veebruar 2012

Võistluse “Märka punktkirja!” kajastamine Eesti Televisiooni saates “Terevisioon”
14. veebruar 2012

Eesti Pimedate Raamatukogu kuulutab sõbrapäeval välja võistluse “Märka punktkirja!”
Postimees. – 13. veebruar 2012

Kasepalu, Priit. Eesti Pimedate Raamatukogu
Eesti Hääl = Estonian News. – 14. jaanuar 2012, lk. 3

2011

Kasepalu, Priit. IDEE: Kallis jõuluvana!
Puutepunktid. – (2011) detsember

Riimets, Jaanus. Päeva täidavad heliraamatud
Videvik. – 17. november 2011, lk. 3

Kasepalu, Priit. Heliraamatud võimaldavad pimedail kirjandust nautida
Hiiu Leht. – 14. oktoober 2011, lk. 4

Kasepalu, Priit. Audioraamatud Tallinnast Eesti Pimedate Raamatukogust
Meie Kodu = Our Home: Australian Estonian Weekly. – 5. oktoober 2011, lk. 2

Kasepalu, Priit. Audioraamatud Tallinnast Eesti Pimedate Raamatukogust
Vaba Eesti Sõna = Free Estonian Word. – 22. september 2011, lk. 4

Kasepalu, Priit. Audioraamatud Tallinnast Eesti Pimedate Raamatukogust
Eesti Päevaleht = Estniska Dagbladet. – 14. september 2011, lk. 15

Kasepalu, Priit. Audioraamatud Tallinnast Eesti Pimedate Raamatukogust
Eesti Elu = Estonian Life. – 9. september 2011, lk. 11

Estonian Library for the Blind: a DAISY Focus
The DAISY PLANET: the DAISY Consortium’s Monthly Newsletter. – (2011) August

Veskus, Meeli. The Estonian Library for the Blind
NAPLE Blog: National Authorities on Public Libraries in Europe. – 7 July 2011

Kasepalu, Priit. Award for Estonian language interfaces for technical devices for blind people
IFLA LPD Section. – 1 June 2011

Kasepalu, Priit. Abivahendid ja heliraamatud aitavad
Saarekoda. – (2011) juuni, lk. 3-4

Kasepalu, Priit. Parim keeletegu juhib tähelepanu
Valguse Kaja. – (2011) mai, lk 14-16

Et paremini toime tulla
Meie Maa. – 16. mai 2011

Kasepalu, Priit. Et nägemispuudega inimesed saaksid hõlpsamalt toime tulla
Külauudised. – 16. mai 2011

Kasepalu, Priit. Üleskutse: abiks nägemis- ja kuulmispuudega inimestele
Saarte Hääl. – 14. mai 2011

Imaveres saab tutvuda pimedate lugemisviisidega
Järva Teataja. – 19. aprill 2011

Kasepalu, Priit. Vaegnägijatele, et paremini toime tulla
Läänlane. – 13. aprill 2011

Kasepalu, Priit. Möödunud aasta parima keeleteo tunnustus tuli Jumalalaekale
Eesti Kirik. – 6. aprill 2011

Kasepalu, Priit. Estonia – Award for Estonian language interfaces for technical devices for the blind
EBU Newsletter. – (2011) 79

Kasepalu, Priit. Päevakeskuses tutvustati nägemis- ja kuulmispuudega inimeste tehnilisi abivahendeid
Väike-Maarja Valla Infoleht. – 31. märts 2011

Kasepalu, Priit. Kahekordne tunnustus
Videvik. – 24. märts 2011

Arunurm, Kristjan. Janar Vaik Raasikult sai Emakeele Seltsilt peapreemia keeleteo eest
Sõnumitooja. – 23. märts 2011

Kui raamatut ei saa lugeda, võib seda kuulata
Virumaa Teataja. – 22. märts 2011

Rannut, Mart. Kas keelelised inimõigused ja keeleline julgeolek on Eestis tagatud
Sirp. – 18. märts 2011

Helme, Kristi. Meie kõikide eesti keel
Õpetajate Leht. – 18. märts 2011

Kaarna, Ivi. Eesti keeleauks tehti väärt tegusid
Võrumaa Teataja. – 15. märts 2011

President Ilves: head emakeelt kõneldes ja kirjutades teeme iga päev ühe väikese keeleteo
Lõunaleht. – 14. märts 2011

Kasepalu, Priit. Ajakirjandus aitab raamatukogu tutvustada
Raamatukogu. – (2011) nr. 3, lk. 28-29

Kasepalu, Priit. Parim keeletegu 2010
Raamatukogu. – (2011) nr. 3, lk. 39

Adorf, Margit. Punktkirja-lastemenukid tulid Tartu soomlase sulest
Eesti Päevaleht. – 4. jaanuar 2011

Täna peetakse punktkirjapäeva
Külauudised. – 4. jaanuar 2011

2010

Janu, Ave. Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 20/2008. Tallinn, 2010. Lk. 121-122
Summary: The Deed of the Year at Research and Special Libraries. Lk. 203

Sepp, Anneli. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tegevusest 2008. aastal
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 20/2008. Tallinn, 2010. Lk. 148-167

Kasepalu, Priit. Tutvustustuur keskraamatukogudes
Raamatukogu. – (2010) nr. 6, lk 7

Kivihall, Marja. Eesti Pimedate Raamatukogul uus asukoht
Raamatukogu. – (2010) nr. 6, lk 5-7

Peucker, Doris. Ettelugemispäeva tähistati konverentsiga
Meie Maa. – 29. oktoober 2010

Peucker, Doris. Lugeja kiri: Ettelugemispäeva konverents
Saarte Hääl. – 27. oktoober 2010

Raku, Kai. noOR külas Eesti Pimedate Raamatukogul
Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR. – 22. oktoober 2010

Pimedate lugemiskonverentsil tutvustatakse eurole üleminekut
Saarte Hääl. – 21. oktoober 2010

Kasepalu, Priit. Eesti ei ole vaid Tallinn
Videvik. – 14. oktoober 2010, lk 5

Kallas, Ene. Vaegnägijate ja pimedate lugemiskonverents jõuab Kuressaarde
Meie Maa. – 9. oktoober 2010

Kasepalu, Priit. Eesti Pimedate Raamatukogul uus asukoht
Videvik. – 10. juuni 2010

Tammeorg, Teele. Pimedate raamatukogu koliti takistusriba taha
Eesti Päevaleht. – 19. mai 2010

Стоякина, Ольга. Библиотека для слепых: правила переноса
День за Днем. – 5. марта 2010

2009

Kivihall, Marja. Estonian Library for the Blind
PDF | Word
IFLA Library Services to People with Special Needs Section’s (LSN) Newsletter. – (2009) 69 (December)

Killar, Maire; Kasepalu, Priit. Raamatukogud kujundavad suhtumist
Raamatukogu. – (2009) nr 6, lk 36-37

Turta, Sirje. Uut teadus- ja erialaraamatukogudes
Raamatukogu. – (2009) nr 6, lk 32-33

Näitus “Raamatud sõrmedele ja kõrvadele”
Postimees: 24 tundi. – 19. oktoober 2009

Koit, Riina. Nägemispuudega inimesed tähistasid valge kepi päeva
ERR uudised. – 15. oktoober 2009

Sarv, Tiina. Eesti pimedad ja vaegnägijad kogunesid Viljandisse
Sakala. – 10. oktoober 2009

Sepper, Vaiko. Uued muljed aitavad siinset teise pilguga vaadata
Raamatukogu. – (2009) nr 5, lk 36-38

Luceno, Varju. Estonian Library for the Blind: innovation leads to DAISY
The DAISY PLANET: DAISY Consortium Newsletter. – (2009) August

Kloren, Anne. Tõeliselt huvitav koolitund
Valguse Kaja. – (2009) mai, lk 13-14

Kasepalu, Priit. Üritustesari “Louis Braille 200”
Raamatukogu. – (2009) nr. 2, lk. 39

Sepp, Ilme; Kasepalu, Priit. Nägemispuudega lugejate kokkusaamine Haapsalus
Raamatukogu. – (2009) nr. 2, lk 38

Tõeliselt huvitav koolitund
Rae sõnumid. – (2009) nr. 2, veebruar, lk. 10

Alatalu, Kadi. Punktkirja leiutaja sünnist möödus 200 aastat
ERR uudised. – 4. jaanuar 2009

Pimedad saavad ise päevauudiseid lugeda
Postimees. – 4. jaanuar 2009

Kasepalu, Priit; Sepper, Vaiko; Kivihall, Marja. Celebrating Louis Braille bicentenary in Estonia
English (PDF) | English (plain text) | English (Daisy Zip) | Deutsch (PDF) | Русский (PDF)
IFLA Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section’s (LPD) Newsletter. – (2009) 1

2008

Rallmann, Kristina. Teadus- ja erialaraamatukogudel oma päev ja aasta teo auhind
Raamatukogu. – (2008) nr 6, lk 32-33

Talts, Triin. Raamatud sõrmedele ja kõrvadele
Õhtuleht. – 5. august 2008

Rahvusraamatukogus saab raamatuid kompida
Eesti Päevaleht. – 11. aprill 2008

Tralla, Johannes. Tallinna Ülikooli tudengid avasid puuteraamatute näituse
ERR uudised. – 9. aprill 2008

Kivihall, Marja. The Estonian Library for the Blind
DINF: Disability Information Resources. – 2008

Kasepalu, Priit. Valge kepp ka nägijate maailmas
Õpetajate Leht. – 18. jaanuar 2008

Näitus “Näputööga nägijaks”
Postimees. – 15. jaanuar 2008

Tallinna ülikoolis saab näha puuteraamatuid
Eesti Päevaleht. – 11. jaanuar 2008

Kasepalu, Priit. Punktkirjaoskus muudab eluviisi
Raamatukogu. – (2008) nr 1, lk 14-15

Kasepalu, Priit. Eesti Pimedate Raamatukogu
Raamatukogu. – (2008) nr 1, lk 13-14

2007

Pimedate post muutub tasuliseks
Delfi.ee. – 28. detsember 2007

Pimedate post muutub tasuliseks
SL Õhtuleht. – 28. detsember 2007

Masing, Kadri. Pimedate post muutub tasuliseks
Eesti Päevaleht. – 28. detsember 2007

Aotäht, Aivar. Pimedate post muutub tasuliseks
Postimees. – 28. detsember 2007

Aotäht, Aivar. Pimedate post muutub tasuliseks
Sakala. – 28. detsember 2007

Jahilo, Linda. Nägemispuudega lugejad said kokku Tartus
Raamatukogu. – (2007) nr 6, lk 39

Artla, Tiia. Uks pildiraamatute maailma
Tallinna Ülikooli Ajaleht. – 23. november 2007

Vaegnägijad saavad laenutada heliraamatuid
Järva Teataja. – 13. november 2007

Карабут, Светлана. Страна слепых
День за Днем. – 7. ноября 2007

Konverents ettelugejaile ja punktkirja lugejaile
Tartu Linnaleht. – 24. oktoober 2007

Kasepalu, Priit. Raamatud sõrmedele ja kõrvadele
Videvik. – 13. september 2007

Kasepalu, Priit. Vaegnägijad kuulavad raamatuid CD-lt
Raamatukogu. – (2007) nr 4, lk 40

Kasepalu, Priit. Jüri raamatukogu võõrustas kolleege
Rae Sõnumid. – (2007) nr 5, mai, lk. 12

Täna on punktkirjapäev
Linnaleht. – 4. jaanuar 2007

Homme on punktkirjapäev
E24.ee. – 3. jaanuar 2007

Homme on punktkirjapäev
BNS. – 3. jaanuar 2007

Neljapäev on punktkirjapäev
SL Õhtuleht. – 3. jaanuar 2007

Käsitöö ja kodunduse eriala lõpetajad kinkisid Pimedate Raamatukogule raamatuid
Tallinna Ülikooli Ajaleht: Sisseastuja eri. – (2007) nr 1

2006

Kasepalu, Priit. Ettelugemispäev Pärnus
Raamatukogu. – (2006) nr 6, lk 31-32

Kasepalu, Priit. Südamega on igaühel võimalik näha
Valguse Kaja. – (2006) detsember, lk. 10-11

Kasepalu, Priit. Nägemispuudega inimesed on kirjandusega kursis
Pärnu Linnaleht. – 13. oktoober 2006

Lugeja sõrmede all kõnelevad raamatud
Postimees. – 15. september 2006

Viiron, Kristiina. Pimedate raamatukogu juht loeb e-kirju kõnesüntesaatoriga
Eesti Päevaleht. – 3. aprill 2006

Pimedad loevad usinalt
Linnaleht. – 5. jaanuar 2006

Ülehomme on rahvusvaheline punktkirjapäev
BNS. – 2. jaanuar 2006

2005

Viivik, Allar. Pimedatekirjas trükitud raamatud on paksemad
SL Õhtuleht. – 5. jaanuar 2005

Austatud lugeja!
Valguse Kaja. – (2005) detsember, lk. 3-4

Kasepalu, Priit. Raamatukogu ühendab
Valguse Kaja. – (2005) detsember, lk. 4-7

Riet, Ene. Ettelugemispäev pimedate raamatukogus
Raamatukogu. – (2005) nr. 6, lk 28

Kengsepp, Anneli. Mida näitas lugejauuring?
Valguse Kaja. – (2005) detsember, lk. 10-14

Kasepalu, Priit. Mis on puuteraamatud?
Raamatukogu. – (2005) nr. 4, lk 37

2004

Kasepalu, Priit. Digitaalne raamat nägemispuudega inimestele
Raamatukogu. – (2004) nr. 3, lk 35. –

Kasepalu, Priit. Inimesed, kes ei näe, saavad ka lugeda
Linnaleht. – 10. märts 2004, lk 4

Kasepalu, Priit. Suund tulevikku
Valguse Kaja. – (2004) mai, lk 4-5

Muutused Hoiuraamatukogus
Raamatukogu. – (2004) nr 1, lk 38