Raamatukogus on lugejatele kättesaadavad:

 • heliraamatud
 • punktkirjas raamatud ja ajakirjad
 • puuteraamatud
 • e-raamatud
 • heliajalehed- ja ajakirjad
 • kirjeldustõlkega filmid
 • trükitud raamatud, mis käsitlevad nägemispuudega inimeste tegevust, rehabiliteerimist ja õpetamist

Enamik heliraamatuid ja punktkirjas raamatuid valmistatakse raamatukogus. Lisa hangitakse ka ostudena, annetustena ning raamatuvahetuse teel välisriikide pimedate raamatukogudest. Kõik raamatukogus leiduvad teavikud on sisestatud e-kataloogi URRAM.

Heliraamatud

Pimedate Raamatukogus valmistatakse eesti -ja venekeelseid heliraamatuid DAISY 2.02 vormingus. Lisaks oma toodangule saadakse heliraamatuid annetuste ja ostudena teistelt väljaandjatelt.

Enamikku heliraamatutest on võimalik:

DAISY-raamat

DAISY (Digital Accessible Information System) raamat on digitaalne heliraamat, mis sisaldab kas helifaile, tekstifaile või mõlemaid korraga. DAISY standard on välja töötatud inimeste jaoks, kellel ei ole võimalik lugeda trükitud raamatuid.

DAISY standardi järgi valmistatud heliraamat pakub selle kasutajale mitmeid funktsioone, mida teised heliraamatud ei võimalda. Lisaks teksti kuulamisele on DAISY raamatus navigeerimiseks võimalik kasutada fraase, peatükke ja lehekülje numbreid, lisada järjehoidjaid jm.

DAISY-pleier on Eestis lisatud tehniliste abivahendite hulka, mida on võimalik osta soodustingimustel (vt Sotsiaalministri 21.12.2015 määrus nr 74).

DAISY-pleierit saab osta MTÜ Jumalalaegas abivahendikeskuse Silmalaegas kaudu. Täpsem informatsioon Janar Vaik tel. 5383 8129, e-post janar@laegas.ee.

DAISY raamatu kuulamiseks arvutiga on vajalik spetsiaalne tarkvara. Erinevate tasuta ja tasuliste DAISY raamatu tarkvaradega saab tutvuda DAISY konsortsiumi (DAISY Consortium) kodulehel.

DAISY-pleierite kasutusjuhendid:

Tomboy
PDF | DOC

Viktor Reader Classic X + 3.4
PDF | DOC

Viktor Reader Stratus¹²
PDF | DOC | DAISY 2.02 (ZIP)

Viktor Reader Stratus¹² M
PDF | DOC | DAISY 2.02 (ZIP)

Viktor Reader Stream (New Generation)
PDF | DOC

Victor Reader Stream (New Generation) tarkvarauuendus

Kuidas kuulata DAISY raamatuid (mp3)

Punktkirjas raamatud

Punktkiri on reljeefsetest punktikombinatsioonidest koosnev sõrmedega loetav kirjasüsteem, mis on loodud nägemispuudega inimeste jaoks. Punktkirja loojaks on prantslane Louis Braille (04.01.1809 – 6.01.1852).

Enamik eestikeelsetest punktkirjas raamatutest trükitakse raamatukogus. Eestikeelseid ja võõrkeelseid punktkirjas raamatuid on saadud ka annetustena.

Punktkirjatähestik (PDF)

Eesti punktkirjastandard (PDF)

Eesti Punktkirja Käsiraamat on kättesaadav Tartu Emajõekooli kodulehel.

Puuteraamatud

Puuteraamat on nägemispuudega inimeste jaoks valmistatud raamat, mis sisaldab kolmemõõtmelisi või reljeefseid pilte. Selliste piltide abil saab nägemispuudega inimene tundma õppida erinevaid materjale ja vorme ning omandada teadmisi asjadest ja nähtustest, millest muidu pole võimalik ülevaadet saada (näiteks päike, pilved, suuremõõtmelised esemed). Lisaks piltidele sisaldavad puuteraamatud tavaliselt ka nii trükitud kirjas kui punktkirjas teksti.

Suurem osa raamatukogus olevatest puuteraamatutest on saadud annetustena. Põhilisteks annetajateks on Tallinna Ülikool ja MTÜ Kakora.

E-raamatud

Enamik Pimedate Raamatukogus olevatest e-raamatutest on valmistatud Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus ja Tartu Ülikooli Raamatukogus Sihtasutuse Archimedes programmi Primus kuulderaamatute projekti raames. E-raamatuid on saadud ka mitmelt kirjastuselt.

Kirjeldustõlkega filmid

Pimedate Raamatukogus olevad kirjeldustõlkega filmid on annetuste ja ostudena saadud erinevatelt tootjatelt. Kõige rohkem filme on valmistatud nägemispuudega inimeste jaoks MTÜ Kakora tellimusel. Filmide väljaandmist on toetanud Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond ning Eesti Filmi Instituut.

Ajalehed ja ajakirjad

Ajalehti ja ajakirju saab:

 • helisalvestisena
 • e-ajalehena ja e-ajakirjana
 • punktkirjas

Heliajalehed ja -ajakirjad saadetakse lugejatele kahe nädala tagant CD-l posti teel koju ja lugeja neid tagastama ei pea. Postikulud tasub raamatukogu.

Heliajalehed ja -ajakirjad on kättesaadavad ka Veebiraamatukogu vahendusel.

E-ajalehed ja -ajakirjad, välja arvatud Postimees ja Õhtuleht, on kättesaadavad Veebiraamatukogu vahendusel.

Postimees ja Õhtuleht saadetakse lugejatele e-posti teel tööpäeviti.

Lingina saadetava Postimehe sisu uueneb automaatselt. Kättesaadavad on viimase 24 tunni jooksul laekunud uudised.

Punktkirja trükituna annab Pimedate Raamatukogu välja Eesti Pimedate Liidu infolehte Valguse Kaja. Ajakiri ilmub kaks korda aastas.

Valguse Kaja saab laenata:

 • raamatukogust
 • raamatukogust posti teel
 • teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse teel (vt Teenused)
 • Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu Raamatukogust (Ringtee 1, 51013 Tartu; telefon 736 2349)
 • Pärnu Pimedate Ühingu Raamatukogust (Riia mnt 15, 80019 Pärnu; telefon 443 3664)

Heliajalehed ja -ajakirjad

Ajalehed
Kuukiir : Põhja-Eesti Pimedate Ühingu infoleht

Ajakirjad
60+
Eesti Loodus
Eesti Mets
Eesti Naine
Epüfon
Imeline Ajalugu
Imeline Teadus
Kalale! Looduses
Kodukiri
Kodutohter
Naisteleht
Pere ja Kodu
Tiiu
Valguse Kaja: Eesti Pimedate Liidu infoleht
Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu kohalik saade

E-ajalehed ja -ajakirjad

Ajalehed
Kuukiir
Postimees
Õhtuleht

Ajakirjad
60+
Eesti Loodus
Eesti Mets
Eesti Naine
Epüfon
Imeline Ajalugu
Imeline Teadus
Kalale! Looduses
Kodukiri
Kodutohter
Naisteleht
Pere ja Kodu
Tiiu