Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustas Eesti Pimedate Raamatukogu aastaauhinnaga 2016 teenuste ligipääsetavuse parandamise ja soodustuste pakkumise eest puudega või vähenenud töövõimega inimestele. Tänukiri anti üle 2. detsembril Eesti Rahva Muuseumis toimunud konverentsil “Turism ja vaba aeg – kas kättesaadav kõigile? Puuetega inimeste piiriülene liikumine – üks EL põhiõigusi”. 06.12.2016