slider1

Viimased uudised

Nägemispuudega inimesed tunnustasid kahe viimase aasta parimaid heliraamatute esitajaid ning valisid parima heliraamatu. Parima naislugeja tiitli pälvis Katrin Karisma ning parimaks meeslugejaks valiti Hans Kaldoja. Parimaks heliraamatuks osutus Diana Gabaldoni “Võõramaalase”-sari.
Täpsem info Kakora kodulehel.

25.05.2017

Director Meedia kirjastus lõpetab ajakirja Psühholoogia Sinule väljaandmise.
Alates juunist hakkab Eesti Pimedate Raamatukogu Psühholoogia Sinule asemel kättesaadavaks tegema e-ajakirja Sensa.

18.05.2017

Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustas Eesti Pimedate Raamatukogu aastaauhinnaga 2016 teenuste ligipääsetavuse parandamise ja soodustuste pakkumise eest puudega või vähenenud töövõimega inimestele. Tänukiri anti üle 2. detsembril Eesti Rahva Muuseumis toimunud konverentsil “Turism ja vaba aeg – kas kättesaadav kõigile? Puuetega inimeste piiriülene liikumine – üks EL põhiõigusi”.

06.12.2016

Eesti Pimedate Raamatukogu teenindab nägemispuudega või mõne muu trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimesi. Nägemispuudega inimeste tegevust, rehabiliteerimist ja õpetamist käsitlevaid trükitud teavikuid laenutatakse kõikidele soovijatele.

Raamatukogu valmistab, kogub, säilitab ja laenutab heli- ja punktkirjas teavikuid, puuteraamatuid, e-raamatuid ja kirjeldustõlkega filme. Raamatukogul on oma helistuudio ja punktkirja trükikoda.

Teavikuid valmistatakse vastavalt autoriõiguse seaduse § 19 lõikele 6.

Eesti Pimedate Raamatukogu teenindab Eestis ja välisriikides elavaid lugejaid.

Eesti Pimedate Raamatukogu on Kultuuriministeeriumi haldusalasse kuuluva Eesti Hoiuraamatukogu osakond.

Kõik teenused on lugejatele tasuta.